Massa (electriciteit)

Massa is in de elektriciteitsleer de negatieve stroom. Deze vloeit van de elektrische component naar 'aarde'.

Vanaf de positieve accupool wordt de door de accu aangemaakte elektrische stroom geleid naar de elektrische verbruikers (ontsteking, verlichting, elektrische accessoires). Vanaf de negatieve accu pool wordt massa gemaakt aan de carrosserie van de auto.

Een vervuilde of losse massa-aansluiting kan een scala aan verschillende elektrische storingen in een auto veroorzaken, variërend van slecht starten tot knipperende verlichting. Het is één van de eerste dingen waar naar gekeken wordt bij wisselende storingen.