Massa (gewicht)

De begrippen 'gewicht' en 'massa' worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel het twee verschillende eenheden zijn.

1 kilogram x 9,81 meter/seconde² = circa 10 newton. Of: 1 kg x 9,81 m/s² = circa 10 N.
Die 9,81 m/s² staat voor de versnelling van de zwaartekracht. Een massa van 1 kilogram komt dus overeen met een gewicht van 10 newton. Correct is dus: 'de massa van deze auto is 1000 kilogram'.
Vandaar 'onafgeveerde massa' en niet 'onafgeveerd gewicht'.
Theoretisch óók correct is: 'het gewicht van deze auto is 10.000 newton'. Maar dat zal niemand zo zeggen.