Nullast

Nullast is: belasting gelijk aan nul.

Dat geldt ook voor een stationair draaiende motor waarvan het toerental net hoog genoeg is om zichzelf aan de gang te houden. Meer hoeft die motor op dat moment niet te doen.