Nulserie

Een nulserie is een eerste fabricagereeks van een seriemodel.

Die wordt vaak gemaakt om eventuele gebreken bij het productieproces op te sporen en te verhelpen, voordat het eigenlijke productieproces begint.