Oliedruk

Wat is dit?
Oliedruk is de druk van de olie, als die door de oliepomp in de motor wordt rondgepompt.

Wat doet het?
Deze druk is nodig om een oliefilm op te bouwen op plaatsen, waar bewegende onderdelen in contact komen met niet-bewegende onderdelen. De oliedruk varieert, afhankelijk van het motortoerental en de olietemperatuur, van circa 1,5 bar (stationair draaiend) tot circa 6 bar (volbelast bij hoog toerental). De bestuurder kan de oliedruk van de motor op het dashboard in de gaten houden met behulp van het oliedrukcontrolelicht.

Eventuele defecten
Bij overmatige lagerspeling ve¬mindert de doorstroomweerstand en dus ook de oliedruk. Als de oliepomp defect raakt, valt de oliedruk binnen enkele secondes weg. Als de motor dan niet heel snel wordt afgezet, loopt deze onherroepelijk vast.