Onderdruk (technisch)

Onderdruk is het verschijnsel dat er in het carter van een motor druk opgebouwd wordt door ongelijke lekkage van gassen tijdens de arbeidsslagen van de motor langs de zuigers naar beneden.

Onderdruk zorgt voor kapotte oliekeerringen onderin de motor en lekkage langs de oliepeilstok, door de kleppendekselpakking, langs de distributiekeerring(en) en uit de carterventilatie. Die lekkages kunnen voorkomen worden door voldoende carterventilatie en een opvangreservoir voor de uitgeworpen olie. Onderdruk is een indicatie dat een motor behoorlijk is versleten.

Eventuele problemen zijn olielekkages