Onderhoudsinterval

Wat is dit?
Het onderhoudsinterval is de door de fabriek voorgeschreven periode tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten of onderhoudshandelingen.

Wat doet het?
Onderhoudsintervallen zijn vermeld in het bij de auto behorende service- en garantieboekje.

Eventuele defecten
In het algemeen komt de garantie van de auto in gevaar, als de onderhoudsintervallen niet worden nagevolgd. Een onderhoudsintervalsensor hoort te worden gereset na het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. Daarna begint de sensor opnieuw af te tellen. Dan wordt door een controlelicht op het dashboard aangegeven, wanneer de volgende onderhoudsbeurt eraan komt. Als de sensor niet is gereset, dan is het voor de bestuurder niet duidelijk wanneer de auto aan een volgende onderhoudsbeurt toe is.