Onderhoudsvrij

Wat is dit?
De term 'onderhoudsvrij' suggereert, dat onderhoud achterwege kan blijven.

Wat doet het?
De realiteit is, dat ook dan preventief onder¬houd (in de vorm van controle) gewenst blijft. In dit opzicht is de 'onderhoudsvrije' accu een goed voorbeeld.