Ontstekingsvertraging

Wat is dit?
De ontstekingsvertraging bij dieselmotoren is de periode tussen
- het inspuitmoment van de brandstof en het begin van de verbranding van het ingespoten brandstof-luchtmengsel.

Wat doet het?
Hoe beter de kwaliteit van de dieselbrandstof, des te korter is de ontstekingsvertraging en des te sneller begint de verbranding van het brandstof-lucht-mengsel. Hierbij zijn echter ook de brandstofinspuitdruk en de hoogte van de compressie in de verbrandingsruimte van belang.