Oppervlaktecorrosie

Wat is dit?
Oppervlaktecorrosie bevindt zich aan de oppervlakte van plaatwerk.

Wat doet het?
Als de oppervlaktecorrosie zich nog in het beginstadium bevindt, kan het vaak nog worden verholpen door het oppervlak goed te schuren. Daarna moet het vanzelfsprekend zo worden behandeld, dat de corrosie niet meer terugkeert.