Overtoeren

Wat is dit?
Overtoeren is een al te letterlijke vertaling van de Engelstalige term 'overrevving'.

Wat doet het?
Bij moderne motoren wordt het motortoerental automatisch begrensd. Dit gebeurt door middel van een toerentalbegrenzer. Dit voorkomt mogelijke motorschade als gevolg van 'overtoeren'.

Eventuele defecten
Als u bij een te hoog toerental terugschakelt of de motor onbelast voluit laat draaien, kunnen de kleppen gaan zweven. Dan is er kans op ernstige schade.