RDW

Definitie
RDW is de afkorting van 'Rijksdienst voor het Wegverkeer'. De RDW is een publieke dienstverlener binnen de mobiliteitsbranche
 
Uitleg
Zo verricht de RDW keuringen betreffende de toelating van nieuwe voertuigen en onderdelen daarvan. Zij verzorgt de registratie daarvan en controleert, of ook reeds in bedrijf zijnde voertuigen nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. Verder verstrekt de RDW informatie aan het publiek en stelt zij de benodigde documentatie ter beschikking.