Remweg

De totale remweg is de afstand die de auto aflegt tijdens de daadwerkelijke remmanoeuvre.

De minimumafstand die tussen twee achter elkaar rijdende auto's moet worden aangehouden, moet eigenlijk langer dan die remweg zijn. Die extra afstand is nodig voor het overbruggen van

  • de tijd die de bestuurder nodig heeft om te reageren plus
  • de aanspreektijd van het remsys¬teem.

Een auto legt bij een snelheid van 100 km/h bijna 30 meter per seconde af. Houd dus altijd voldoende afstand!