Rijfunctieschakelaar

Wat is dit?
De rijfunctiekeuzeschakelaar is een
- tweestandenschakelaar (sportief/zuinig rijden) of
- een driestandenschakelaar (normaal/extra-sportief/extra-rustig rijden).

Wat doet het?
Deze schakelaar bevindt zich meestal in de nabijheid van de keuzehendel van auto's met een automatische transmissie. Hiermee kan het moment van opschakelen worden beïnvloed; hoe langer het opschakelen wordt uitgesteld, hoe 'sportiever' kan men rijden. Tegen-woordig zijn er ook adaptieve systemen, die de rijstijl van de bestuurder 'afkijken' en deze in hun geheugen opnemen.