Slag

Wat is dit?
De slag is de afstand, die de zuiger van een draaiende motor in de cilinder tussen ODP en BDP (of omgekeerd) aflegt.

Wat doet het?
De slag bepaalt in hoge mate de gemiddelde zuigersnelheid. Het vierslagproces bestaat uit de inlaatslag, de compressieslag, de arbeidsslag en de uitlaatslag. Bij de indeling van motoren naar slaglengte wordt onderscheid gemaakt tussen de korteslag-motor, de vierkante motor en de langeslagmotor.