Solenoïde

Een solenoïde is een elektromagneet die een zuiger door een cilinder kan trekken en vasthouden.

Solenoïds wordt gebruikt in startrelais. Als u de sleutel in de startpositie draait of op de startknop drukt, treedt de solenoïde in werking en bekrachtigt dan de verbinding tussen de pluspool van de accu en het motorcircuit van de startmotor. Daarnaast trekt of duwt de elektromagneet het startmotortandwiel in de starterkrans.

Als de solenoïde van de startmotor het niet doet, hoort u bij het starten vaak alleen maar een korte tik. De startmotor draait dan niet rond.