Terugroepactie

Soms stelt een autofabriek een terugroepactie in werking.

Dat is nodig als blijkt dat bij een groot aantal reeds afgeleverde auto's een bepaald defect optreedt dat onprettig of zelf gevaarlijk voor de betrokkenen kan zijn.