Torsiestaafveer

Er is sprake van torsie in een metalen staaf als deze aan de ene kant ergens aan vast zit terwijl er aan de andere kant aan wordt gedraaid. Dat is ook het geval met een torsiestaafveer.

Deze is immers met het ene uiteinde 'vast' aan de auto en met het andere uiteinde 'bewegend' aan een wiel bevestigd.

  • Zo'n veer vervormt tijdens het inveren als gevolg van torsie
  • Daarna keert hij tijdens het uitveren in de uitgangsstand terug. Een schroefveer is een gewonden versie van de torsiestaafveer.

Een gebroken veer is een reden voor afkeuring bij de APK. Gebroken veren moeten worden vervangen, omdat de veerkarakteristiek van het betreffende wiel ernstig kan veranderen. Daardoor wordt het weggedrag sterk nadelig beïnvloed en dat kan gevaarlijk zijn.