Vertragingssensor

Een vertragingssensor (aanrijdingssensor, airbagsensor) registreert plotselinge vertragingen van de auto, zoals tijdens een botsing.

Een sensor is een apparaat dat voelt of opmeet. Een vertragingssensor doet in feite hetzelfde als een versnellingssensor. Vertraging is tenslotte 'negatieve versnelling'. Deze sensor meet vertragingen in het kader van het airbagsysteem. Hij reageert alleen bij rijsnelheden van meer dan circa 30 km/h. De door deze sensor aan de computer doorgegeven meetgegevens stellen die computer in staat om langs elektronische weg het airbagsysteem in werking te stellen.