Verwarmings- en ventilatiesysteem

Het verwarmings- en ventilatiesysteem zorgt voor de verwarming respectievelijk ventilatie binnen in het interieur van de auto.

Het systeem maakt het mogelijk om buitenlucht door middel van een regelklep gedoseerd via een aparte verwarmingsradiateur naar het interieur van de auto te leiden. De stand van de regelklep bepaalt dus de interieurtemperatuur. Een andere mogelijkheid is de omloopverwarming, waarbij de lucht niet van buiten, maar vanuit het interieur door de radiateur heen wordt geleid. Op die manier komt de interieurlucht sneller op temperatuur en kunnen er geen 'vuile' gassen van buitenaf binnendringen.