Vlakken

Vlakken is het perfect vlak slijpen van de pasvlakken van onderdelen.

Als de cilinderkop van een al wat oudere motor moet worden gedemonteerd, mag deze niet zonder meer worden teruggeplaatst. Eerst moet worden gecontroleerd of die cilinderkop is kromgetrokken. In dat geval moet hij eerst worden gevlakt op een vlakbank. Hierop wordt zoveel materiaal van het pasvlak afgenomen door middel van een slijpsteen, dat het weer perfect vlak is.

Vaak kunnen cilinderkoppen maar een klein aantal malen gevlakt worden omdat men anders in koelkanalen of een oliegalerij uitkomt. Dan moet de cilinderkop vervangen worden.