Vollast

Vollast betekent: op volle belasting, volledig belast.

Op vollast moet de motor alles presteren wat hij kan.