Vreten

Wat is dit?
Vreten betekent: het beschadigen van metalen oppervlakken door deze met onvoldoende smering met elkaar in contact te laten komen.

Wat doet het?
Normaalgesproken zorgt een dun laagje olie op de cilinderwand ervoor, dat de op en neer bewegende zuiger daarmee niet in aanraking kan komen. Bij onvoldoende smering breekt de zuiger door de smeerfilm heen en gaat tegen de cilinderwand aanlopen. In geval van metallisch contact tussen zuiger en cilinderwand spreekt men van 'vre¬ten'. Dat heeft onvermijdelijk zware motorschade tot gevolg.