Waterstof

Waterstof kan in de toekomst een alternatieve autobrandstof worden, maar zover is het nog lang niet.

Waterstof + zuurstof = elektriciteit. Als waterstof wordt gebruikt als brandstof voor brandstofcellen, kunnen die vervolgens voor de omzetting naar elektriciteit zorgen. De voordelen ten opzichte van hybride-auto's zijn aanzienlijk. Zo volstaat één accu (gewicht, ruimte, kosten). Een waterstofauto hoeft niet dagelijks te worden opgeladen. De actieradius is zelfs groter dan die van een 'normale auto', laat staan een elektrische auto of een hybride-auto.

Grote nadelen zijn er echter ook. Om te beginnen is er 100 gram platina nodig voor elke te fabriceren brandstofcel. Dat zou de wereldvoorraad aan platina spoedig uitputten. Verder is waterstof zeer vluchtig en verdampt dus snel. Dat bemoeilijkt het transport van waterstof naar de tankstations. Maar vooral de opslag van waterstof in auto's (bij een druk van circa 700 bar) wordt dan een probleem. Misschien wel het belangrijkste nadeel is, dat er momenteel geen infrastructuur voor waterstof bestaat. Eerst moet er dus een 'dekkend' waterstoftanknetwerk' komen (geraamde kosten alleen al in Nederland: 20 miljard euro. Benodigde bouwtijd: 10 jaar).