Zure regen

Wat is dit?
Na uitstoot van onder meer zwaveldioxide wordt samen met regen zwavelzuur (= 'zure regen') gevormd.

Wat doet het?
Zure regen is schadelijk voor alles wat groeit en bloeit. In Nederland is het wagenpark echter slechts voor een gering gedeelte verantwoordelijk voor de gevolgen van zure regen. De rest komt voor rekening van industrie, landbouw, krachtcentrales en de huishoudens.