Zweten

Wat is dit?
Een zwetende motor lekt via pakkingen en/of keerringen olie.

Wat doet het?
Een thermisch zwaar belaste motor mag best een klein beetje olie 'zweten', zolang er maar geen olie op de grond terecht komt.

Eventuele defecten
De meeste wat oudere motoren zijn niet meer geheel vrij van olielekkage.