Melle Koelemaij

"Het is fijn dat je bij BOVAG je eigen tijd kunt indelen"

“Bij BOVAG kan ik mijn juridische kennis vertalen in praktische producten, tips en adviezen voor ondernemers. Na mijn studie begon ik hier op de afdeling ledenadvies. Daar heb ik heel veel geleerd. Wat speelt er bij leden? Wat hebben ze nodig?  Op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt naar Werkgeverszaken. We ondersteunen leden bij het werkgeverschap, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van brochures, maar we zitten ook met de bonden om tafel voor cao-onderhandelingen.”  

Workshops geven
“Vanuit BOVAG hebben we het overzicht over alle wet- en regelgeving waar onze leden mee te maken krijgen. Tegelijkertijd horen we vanuit ondernemers heel duidelijk waar ze tegenaan lopen. Dat maakt een branchevereniging zo interessant. Ontzorgen van leden is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Met de wet Werk en Zekerheid kwamen er bijvoorbeeld heel veel veranderingen op onze leden af. Toen heb ik workshops gegeven over de praktische consequenties voor de branche. Mijn doel is dan dat alles wat ik vertel begrijpelijk en toepasbaar is.”
 
Initiatief
“Er zijn bij BOVAG veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Als je een goed idee hebt en het past in je tijd en bij de doelen, dan kun je het in principe gewoon doen. Zo organiseer ik sinds kort kennislunches met een collega van juridische zaken. Ook kun je het altijd zeggen als je iets ziet wat handiger kan, om vervolgens ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van een product of dienst. Dat er ruimte is voor dit soort initiatieven vind ik heel belangrijk.”

Het nieuwe werken
“Het is fijn dat je bij BOVAG je eigen tijd kunt indelen, hoewel ik zelf wel hou van het standaardritme. Ik zit hier dus meestal gewoon om 08:30. Voor mij is een ander aspect van het Nieuwe Werken belangrijker: de open werkplek. De drempels zijn hier letterlijk weg, want door de flexplekken zit je steeds bij andere collega’s. Mensen zijn toegankelijk en je krijgt veel mee van wat anderen doen. Zo kun je snel heel veel van elkaar leren.”

Afgewogen
“Ik werkte in mijn studententijd als een soort manusje-van-alles bij een autobedrijf. Ik deed administratieve klusjes, leverde auto’s af en ontving klanten. Heel divers en interessant. Veel collega’s hebben ook ervaring in de branche en dat draagt naar mijn idee echt bij aan de bevlogenheid die mensen hier hebben. We hebben heel bewust gekozen voor de belangenbehartiging van ondernemers. En BOVAG is niet van snel iets roepen, maar van werken vanuit een langetermijnvisie. Doordacht en afgewogen, dat zijn waarden waar ik me goed bij voel.” 

Wie werken er bij BOVAG