Gepubliceerd op 17-7-2014

2toDrive: 75.000 17-jarigen slaagden al voor rijbewijs

De populariteit van 2toDrive stijgt nog steeds. Vorig jaar legden maandelijks gemiddeld zo’n 5.000 17-jarigen een autorijexamen af. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal naar gemiddeld 6.000 per maand. In totaal hebben nu 75.000 17-jarigen hun rijbewijs gehaald sinds de invoering van 2toDrive in november 2011.

Het gemiddelde slagingspercentage bij de 2toDrive-deelnemers ligt op 55,8 %. Dat is liefst 7,3 procentpunten hoger dan bij de overige kandidaten voor het autorijexamen. De hogere score van de 2toDrivers is niet wetenschappelijk onderzocht. Mogelijk heeft deze prestatie te maken met de motivatie van de 17-jarigen. Zij nemen hun rijopleiding serieus, daarbij ondersteund door hun ouders. Die treden in de meeste gevallen op als coach, tot hun kind na het bereiken van de 18-jarige leeftijd zelfstandig mag gaan rijden.

Experiment
2toDrive is een experiment van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de verkeersveiligheid te vergroten. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf hun 17e verjaardag praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen. Als ze slagen, kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen. Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive werkt. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 20% minder ongevallen en 30% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden.

Deze pagina delen