Gepubliceerd op 26-8-2014

Accijnsverhoging laat 610 miljoen liter diesel en LPG verdampen

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste halfjaar van 2014 maar liefst 200 miljoen liter diesel minder is verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Juni was met een afzet van 530 miljoen liter (-9,4 procent) zelfs de slechtste verkoopmaand sinds augustus 2003. De LPG-verkoop daalde in de eerste zes maanden met bijna 20 procent. De extreme dalingen zijn vrijwel volledig toe te schrijven aan de accijnsverhogingen. Op basis van de CBS-cijfers prognotiseren BOVAG en BETA dat de diesel- en LPG-afzet dit jaar met 610 miljoen liter daalt.

Het CBS registreert nu al vijf maanden op rij forse dalingen in de dieselafzet; februari noteerde 18 miljoen liter in de min (-3,1 procent), terwijl in maart tot en met juni de daling opliep van 49 miljoen liter (-7,7 procent) tot 55 miljoen liter (-9,4 procent). In juni 2014 werd het minste aantal liters diesel verkocht sinds augustus 2003. Voor wat betreft LPG daalde de afzet in januari al met 17,4 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar en in juni was de daling opgelopen tot 28,6 procent.

Transporteurs
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal concluderen de brancheorganisaties BOVAG en BETA dat er dit jaar 6,76 miljard liter diesel verkocht gaat worden, bijna 508 miljoen liter minder dan in 2013. De afzet van LPG komt dit jaar uit op 398 miljoen liter, terwijl dat vorig jaar nog 500 miljoen liter was (-20,5 procent). Al met al zien de Nederlandse pomphouders dus 610 miljoen liter diesel en LPG verdampen. Het overgrote deel van deze daling is toe te schrijven aan de accijnsverhogingen die afgelopen 1 januari werden doorgevoerd. De hogere dieselprijs heeft voornamelijk de (internationale) transporteurs bewogen buiten Nederland de vrachtwagens vol te tanken, terwijl particulieren uit BelgiĆ« en Duitsland (waar het dieselaandeel onder personenauto’s veel groter is) ook niet langer meer de Nederlandse grenspompen bezoeken. In combinatie met de al jaren fors hogere benzineprijs in ons land en de recente verhogingen van tabaks- en alcoholaccijnzen, bezoeken ook steeds meer landgenoten met benzineauto’s de tankstations, supermarkten en slijterijen bij de Zuider- en Oosterburen.

Verlies schatkist
De gevolgen voor de schatkist zijn ook evident: daar waar het kabinet 280 miljoen euro extra heeft begroot aan inkomsten uit de verhoogde accijns op diesel en LPG (exclusief de inflatiecorrectie), volgt op basis van de prognose juist een min van 3 miljoen euro. Staatssecretaris Wiebes van Financiƫn beweerde onlangs nog dat de accijnsverhogingen wel extra geld opleverden, maar dat was bezien over het eerste kwartaal, inclusief onverklaarbare meeropbrengsten in januari en inkomsten uit de automatische jaarlijkse inflatiecorrectie. De Tweede Kamer heeft nu aangedrongen op een nieuwe evaluatie op Prinsjesdag. De automatische indexatie van accijnzen voor alle brandstoffen staat voor 1 januari 2015 ook weer op de rol en moet volgens brancheverenigingen BOVAG, NOVE en BETA zo snel mogelijk geschrapt worden. BETA en BOVAG maken namens de aangesloten tankstations sowieso een gang naar de rechter om alle geleden schade sinds afgelopen 1 januari te claimen bij de Staat. De dagvaarding wordt naar verwachting eind september verzonden.

Deze pagina delen