Gepubliceerd op 27-7-2014

CBS rapporteert vier maanden op rij forse daling brandstofafzet

Uit de nieuwste statistieken van het CBS blijkt dat de afzet van alle brandstofsoorten in Nederland vier maanden op rij is gekelderd. In de meest recente publicatie over de maand mei 2014 wordt een daling gerapporteerd van 50 miljoen liter diesel (8 procent) ten opzichte van mei 2013. In februari daalde de landelijke dieselafzet met 18 miljoen liter en in maart en april beide maanden met 49 miljoen liter.

Tot en met mei is dit jaar volgens de CBS-cijfers al 145 miljoen liter dieselafzet verloren gegaan ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alleen in januari werd er een wonderbaarlijke plus genoteerd door het statistiekenbureau, daarna vier maanden op een rij een steeds grotere min. Diesel wordt in Nederland voor het overgrote deel aan de transportsector verkocht, een branche die overgevoelig is voor prijsstijgingen en op internationale routes eenvoudig buiten ons kikkerlandje de grote tanks kan volgooien. De Haagse berichten over een aantrekkende economie door exportgroei zouden zich dus moeten vertalen in een hogere dieselafzet, maar door het accijnsbeleid blijkt het tegendeel waar.

Flinke klappen
Ook de afzet van benzine (min 94 miljoen liter c.q. 4,2 procent t/m mei) en LPG (min 38 miljoen liter c.q. 17,9 procent t/m mei) krijgt flinke klappen. De landelijke cijfers van het CBS beginnen aardig in de buurt te komen van hetgeen BOVAG eerder rapporteerde over de gevolgen van de accijnsverhogingen op brandstoffen. Temeer daar de CBS-gegevens doorgaans een jaar na dato nog naar beneden worden bijgesteld. Bij BOVAG leverden maandenlang vijfhonderd pomphouders uit het hele land hun data aan.

Dagvaarding
Over de hele linie werd in de eerste vijf maanden van 2014 volgens het CBS binnen de landsgrenzen 277 miljoen liter minder brandstof getankt dan een jaar eerder. Dat vertaalt zich op basis van de huidige accijnstarieven in een verliespost van 147,3 miljoen euro voor de schatkist, terwijl het kabinet juist een plus van soortgelijke omvang had voorzien. Het moge duidelijk zijn dat de landelijke dalingen zich vertalen in nog veel grotere drama’s bij tankstations in de grensstreek. De evaluatie van staatssecretaris Wiebes vorige maand heeft daar echter maar weinig rekening mee gehouden en richtte zich bovendien slechts op het eerste kwartaal, waarin de dubieuze januarimaand qua gerapporteerde brandstofafzet een onevenredig grote rol speelde. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een nieuwe evaluatie vóór Prinsjesdag, maar belangenverenigingen BOVAG en BETA hebben de Staat inmiddels formeel aansprakelijk gesteld voor de geleden schade door pomphouders in de grensregio. Indien er volgende week geen toereikend compensatievoorstel vanuit Den Haag wordt gedaan, volgt een dagvaarding voor een bodemprocedure.

Deze pagina delen