Gepubliceerd op 14-4-2014

''Eenzijdige accijnsharmonisatie levert BV Nederland forst geld op''

"Dezer dagen buitelen de politieke partijen van de ‘constructieve oppositie’ over elkaar heen met verlanglijstjes om de meevallers die er kennelijk aan zitten te komen, onderling te verdelen. Elke partij heeft wel een stokpaardje of een kroonjuweel.

Twee keer knipperen met de ogen en de poet is verdeeld. Ik doe echter een klemmend beroep op de politieke partijen om deze begrotingsronde verder te kijken dan hun eigen partijprogram. Ik verzoek ze dringend om de verleiding te weerstaan om cadeautjes uit delen aan hun eigen achterban. Er zit namelijk iets structureels fout in de BV Nederland. Nederland is op het gebied van BTW en accijns een duurte-eiland geworden in Europa. Met sterk toenemend grensshoppen tot gevolg. En dat moet zo snel mogelijk gerepareerd worden.

Het grensoverschrijdend shoppen kreeg een stevige impuls met de forse BTW-verhoging eind 2012 en werd verder aangejaagd door de jongste accijnsverhogingen op brandstof begin dit jaar. Pomphouders in de grensstreek hebben het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld ruim een derde van hun dieselliters verloren aan België en Duitsland. Over heel Nederland bezien, kelderde de afzet van brandstof in het eerste kwartaal met liefst 296 miljoen liter (-9,2 procent) ten opzichte van Q1 2013. Omgerekend is dat een daling van 153 miljoen euro aan accijnsinkomsten. Alleen al over de eerste drie maanden van 2014. Terwijl de overheid op basis van de accijnsverhoging in de begroting rekening houdt met een mééropbrengst van 280 miljoen euro aan accijns over heel 2014.

Kortom: daar waar de overheid met een plus rekent, zien we aankomen dat de schatkist vele honderden miljoenen euro’s aan accijnzen (én BTW) gaat mislopen dit jaar. En de pompondernemers aan de grens dreigen intussen het loodje te leggen. Ze teren in, ontslaan personeel en velen zullen waarschijnlijk het einde van het jaar niet halen. In het kielzog daarvan heeft de hele middenstand het moeilijk in de grensstreek. Nederlanders worden massaal de grens over gejaagd. In België en Duitsland staan lange files met Nederlandse auto’s voor de pompen. Transporteurs leggen hun eigen bedrijfspompen stil en instrueren hun chauffeurs alleen nog over de grens te tanken. En de brandstoftoeristen hebben door dat niet alleen benzine, LPG en diesel, maar ook drank en sigaretten veel goedkoper zijn in de buurlanden. Dus groeit een tankbeurt bij de buren uit tot een rondje shoppen. Pal over de grens schieten de supermarkten en drankenhandels als paddenstoelen uit de grond. Dat werkt het ontstaan van spookdorpen in de grensstreek in de hand zal extra oplopende verliezen aan btw en accijnzen voor de schatkist tot gevolg hebben.

Wat moet er gebeuren? In de onderhandelingen over de begroting moet worden afgesproken dat de accijnsverhogingen worden teruggedraaid, zodat ondernemers aan de grens weer kunnen concurreren met hun Duitse collega’s. Volgens de Haagse begrotingsregels kun je zo’n maatregel alleen nemen als daar ‘dekking’ tegenover staat. Volgens de logica van een ondernemer is dat helemaal niet nodig. Immers: je ziet een forse inkomstendaling aankomen, en dus grijp je in. Maar als we dan toch de Haagse logica moeten volgen, dat pleit ik er voor om een deel van al die meevallers waar iedereen nu al op voorsorteert, te gebruiken om de onzalige accijnsverhogingen terug te draaien. We zouden als Nederland zelf nog een stap verder kunnen gaan. Harmoniseer eenzijdig de Nederlandse accijnzen. Met andere woorden laat accijns (en BTW) weer in de pas lopen met die in de buurlanden. En ik garandeer u dat de meevallers de Bv Nederland om de oren zullen vliegen. Ter illustratie: BOVAG berekende samen met Trendbox dat het verlies aan accijns en BTW door grensoverschrijdend tanken door de particulier alleen in 2013 al ruim een miljard euro bedroeg. Daar komen dit jaar dus vele honderden miljoenen aan extra derving bij. En dan hebben we het nog niet eens over de accijns- en btw-inkomsten op drank en tabak die de overheid misloopt door dat mensen sigaretten en alcohol over de grens aanschaffen.

Die meevallers die ik u voorspel als we de accijnzen harmoniseren, kunnen de politieke partijen dan wat mij betreft alsnog inzetten voor hun stokpaardjes en kroonjuwelen. Het is een schoolvoorbeeld van een win-win-win situatie. De schatkist wordt behoed voor een groot gat in de bodem. Ondernemers aan de grensstreek kunnen weer gaan ondernemen. Het ontstaan van spookdorpen in de grensregio wordt voorkomen. En de politieke partijen kunnen goede sier maken bij hun achterban. Ik hoop van ganser harte dat dezer dager het gezonde verstand zal zegevieren aan de onderhandelingstafels."

Bertho Eckhardt
Bondsvoorzitter BOVAG

Deze pagina delen