Gepubliceerd op 23-10-2014

Meer marktverstoring door plan bijtelling zakenauto in 2016

Nu de Autobrief 2.0 met een jaar is uitgesteld, heeft het ministerie van Financiën voor het “overgangsjaar 2016” enkele aanpassingen in de autobelastingen voorgesteld. Met name de voorgestelde aanpassing van de bijtellingcategorieën leidt tot forse extra marktverstoring, terwijl het doel juist moet zijn die marktverstoring op te heffen. BOVAG is daar zeer ontstemd over en stuurt vandaag een alternatief plan naar de Tweede Kamer.

Vol-elektrische voertuigen (EV’s) en plugin-hybrides met max 50 g/km CO2-uitstoot gaan per 1 januari 2016 een ‘halftarief’ voor motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen, en zijn c.q. blijven vrijgesteld van provinciale opcenten. Eerder was bepaald dat deze auto’s vanaf 2016 ‘gewoon’ het volle pond MRB zouden moeten betalen. De laagste bijtellingscategorie wordt geschrapt en de overige categorieën worden als het ware 'opgeschoven'. Het kabinet wil in 2016 voor auto's met nul gram CO2-uitstoot 7% fiscale bijtelling in rekening brengen, voor 1 t/m 50g CO2/km geldt een tarief van 14%, voor 51 t/m 79g wordt 20% gerekend en alles boven 80 gram CO2-uitstoot per kilometer wordt voro 25% van de cataloguswaarde aangeslagen.

Lastenverzwaring
Voor de bestaande contracten worden de ‘oude’ bijtellingpercentages gerespecteerd, voor een looptijd van 60 maanden maximaal. Alle nieuw in te zetten auto’s van de zaak (m.u.v. de reeds bestaande 25%-categorie) gaan dus méér bijtelling betalen. Dat levert de schatkist 37 miljoen euro op, is de verwachting. Dit is niet alleen een lastenverzwaring, maar het zorgt in 2016 ook voor méér in plaats van minder marktverstoring. Immers, de 14%-categorie voor ‘gewone’ auto’s verdwijnt en de 20%-bijtellingcategorie wordt beperkt tot een handjevol relatief onzuinige plug-ins (denk aan grote SUV’s en sportauto’s) plus wellicht nog enkele superzuinige en zeer kleine dieselauto's die doorgaans niet door leaserijders in overweging worden genomen. Voor het gros van de markt zal gelden: óf je gaat de volle mep bijtelling betalen (25%), óf je neemt de plug-in hybride variant (14%).
Door de polarisatie tussen 14% en 25% bijtelling zal de scheidslijn tussen ‘winnaars’ en ‘verliezers’ in de markt alleen maar groter worden.

Alternatief plan
BOVAG, VNA en RAI Vereniging sturen een  alternatief plan naar de Tweede Kamer, waarbij het huidige aantal bijtellingscategorieën behouden blijft, maar de onderlinge verschillen wel kleiner worden. Dat zorgt ervoor dat er meer keus is voor de zakelijke rijder, de onderlinge stapjes kleiner zijn in de bijtelling en de marktverstoring dus wordt beperkt. Het gaat hier sowieso puur om een overbrugging tot 2017. Voor 2017 en verder moet het systeem van autobelasting drastisch op de schop zodat we marktverstoring zoveel mogelijk uitbannen. Dat kan onder meer door de BPM af te bouwen naar nul en het aantal bijtellingcategorieën terug te brengen naar één, met een tijdelijke uitzondering voor auto’s met innovatieve technieken waar de infrastructuur nog voor op gang moet komen, zoals elektrische en waterstofauto’s.

Deze pagina delen