Gepubliceerd op 3-11-2014

'Monsterverbond' voor autobelastingen in 2016

Een unieke coalitie van de gehele automotive branche (VNA, BOVAG en RAI Vereniging), werkgevers (VNO-NCW en MKB Nederland) en maatschappelijke organisaties (ANWB, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Formule E-Team) heeft afgelopen weekend een constructief en relatief eenvoudig alternatief plan gepresenteerd voor de autobelastingen in 2016.

In tegenstelling tot het plan van staatssecretaris Wiebes dat vorige week uitlekte, voldoet het alternatief volgens de organisaties wèl aan alle doelstellingen die nagestreefd worden: robuuste overheidsinkomsten, de afspraken uit het SER Energieakkoord, meer keuzevrijheid voor de leaserijder en minder marktverstoring in de autobranche.

Minder bijtellingscategorieën
De organisaties kiezen ervoor om de door Wiebes voorgestelde 18% categorie te laten vervallen ten behoeve van een ruimere 21% bijtellingscategorie. Zo blijven de ‘gangbare’ plug-in-hybrides relatief aantrekkelijk om zakelijk te rijden, wordt het gehele systeem vereenvoudigd en wordt er minder marktverstoring veroorzaakt. De randvoorwaarden voor een 18%-categorie zouden er namelijk toe leiden dat een zeer beperkt aantal modellen in 2016 extreem veel fiscaal voordeel gaat genieten. Het alternatieve voorstel voor de bijtelling houdt in: 4% voor volledig elektrische auto’s (nul gram CO2/km), 15% voor 1 t/m 50 gram (c.q. plug-ins), een brede categorie van 21% bijtelling voor auto’s met 51 t/m 106 gram CO2/km en 25% bijtelling voor de overige auto’s. Door één tarief van 21% te hanteren voor een heel groot deel van de ‘normale’ auto’s ontstaat er meer stabiliteit in de autobranche, krijgen alle merken gelijke kansen en is het niet langer de fiscus die bepaalt welk merk en model succesvol is of een winkeldochter blijft. Dat is de nadrukkelijke wens van de autobranche.

Politiek
Het brede compromis voorziet verder in een MRB-vrijstelling voor de elektrische auto (zoals nu) en een halftarief voor 1 t/m 50 gram CO2/km (plug-ins). Zo blijft volledig elektrisch rijden voldoende aantrekkelijk, stimuleert het de echte pioniers en profiteert ook de particuliere bezitter van een EV. Bovendien zijn zo de doelstellingen uit het SER Energieakkoord beter haalbaar. Staatssecretaris Wiebes en de fracties in de Tweede Kamer hebben in het weekend reeds kennis genomen van het ‘monsterverbond’, zoals De Telegraaf op de voorpagina kopte. Er is tevens al overleg geweest met het ministerie van Financiën en de verwachting is dat zowel de bewindsman als de politieke partijen niet om de kern dit breed gedragen compromis heen kunnen.

Deze pagina delen