Geert Vermeer verkozen tot bondsvoorzitter BOVAG

De ledenraad van BOVAG heeft Geert Vermeer op 28 juni unaniem verkozen tot bondsvoorzitter. Op 1 juli volgt hij Jan Ploeg op.

Vandaag is Geert Vermeer door de ledenraad verkozen tot nieuwe bondsvoorzitter van BOVAG. Op 1 juli treedt hij aan. Eerder was Vermeer door het hoofdbestuur van BOVAG unaniem bij de ledenraad voorgedragen als opvolger van Jan Ploeg. Vermeer heeft een lange staat van dienst bij BOVAG. Meest recent als voorzitter van BOVAG Autodealers. De afgelopen periode is er binnen de BOVAG hard gewerkt aan een nieuwe structuur, zowel bestuurlijk alsook binnen het secretariaat. Het is in deze fase belangrijk voor BOVAG een bondsvoorzitter te hebben die kan binden. Geert Vermeer heeft zich in zijn lange carrière, zowel bij BOVAG als daarbuiten, bewezen als een bruggenbouwer en een bestuurder die een eenheid kan smeden.

Geert Vermeer: ‘Het hoofdbestuur is teruggebracht naar zeven personen. Alleen dat al vereist een andere aansturing. Maar er liggen veel meer uitdagingen op mijn pad. Nu de nieuwe structuur staat als een huis, is het zaak de focus van de bondsvoorzitter te verleggen naar de interne communicatie. Ik ga structureel klankborden met de directie én met de leden. De leden en medewerkers van BOVAG gaan mij veel en vaak zien. BOVAG is een branchevereniging van ondernemers en niet alleen van ondernemingen. Dat zet ik centraal in mijn aanpak, de komende jaren. De nieuwe strategie met de kernwaarden 'zekerheid', 'duurzaamheid' en 'vrijheid van mobiliteit' moet nog verder vertaald worden naar praktisch ledenbelang. Ik zal als bondsvoorzitter niet de nieuwe structuur, maar de mens binnen die structuur centraal stellen.’

‘Richting buitenwacht, consument, politiek, collega-organisaties, wil het hoofdbestuur BOVAG nog beter op de kaart zetten als dé autoriteit van de mobiliteitsretail. Daar ga ik voor.’
Op verzoek van het hoofdbestuur verlengde Jan Ploeg vorig jaar, na zijn eerste termijn, zijn bondsvoorzitterschap voor een beperkte periode om de onder zijn leiding ingezette hervormingen bij BOVAG te kunnen afronden. Ploeg heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een nieuwe, meer marktgerichte koers van BOVAG. Daarnaast werden secretariaat en bestuur afgeslankt en slagvaardiger. Ook op gebied van financiën, de relatie tussen BOVAG en dochters én op CAO-gebied heeft Jan Ploeg de nodige vernieuwingen in gang gezet. De meeste van die vernieuwingen zijn inmiddels succesvol doorgevoerd of bevinden zich in de afrondende fase.

download BOVAG_Nieuwe_VoorzitterHLP_5908_groot.jpg

Deze pagina delen