BOVAG-certificering garagesoftware op de schop genomen

BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven verwacht de komende maanden de eerste garagesoftwarepakketten te kunnen gaan certificeren. Dit gebeurt op basis van het nieuwe, fors aangescherpte Programma van Eisen, dat recentelijk is gepubliceerd via de website www.autobedrijf.nl/garagesoftware. Inmiddels hebben zeven softwareleveranciers interesse getoond.

Keuze
In Nederland werkt ongeveer negentig procent van alle bij BOVAG aangesloten onafhankelijke autobedrijven met een garagesoftwarepakket. Zo’n pakket zorgt voor gemak en maakt het mogelijk op een efficiĆ«ntere manier te werken. ‘Er zijn meer dan twintig aanbieders van garagesoftwarepakketten,’ legt Hilke Stienen, product marketing specialist van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, uit. ‘En dat maakt de keuze voor de garagebedrijven erg lastig. Om die reden is BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven al in 2000 met ondernemers rond de tafel gaan zitten om in kaart te brengen aan welke eisen een garagesoftwarepakket moet voldoen. Inmiddels zijn we aan de derde revisieronde van softwarecertificering toe. En dit keer is het Programma van Eisen volledige binnenstebuiten gekeerd. Dat gebeurde mede op verzoek van leden, die aangaven dat de eisen aan een forse moderniseringslag toe waren. Denk daarbij aan het regelen van het eigendomsrecht van de data. Dat moet natuurlijk bij de gebruiker liggen en niet bij de pakketleverancier. En ook is er meer focus op gebruiksgemak. Dus niet zes keer klikken voor dat je bent waar je wilt zijn.’

Een jaar geldig
De ontwikkelingen in onze branche gaan razendsnel en daarom gaat BOVAG voortaan elk jaar het Programma van Eisen herzien. Hierdoor kunnen snel nieuwe, actuele eisen worden toegevoegd. Wanneer een softwarepakket is gecertificeerd is dit certificaat een jaar geldig. BOVAG geeft een certificaatlogo uit dat voorzien is van een jaartal waardoor direct duidelijk is hoe up-to-date de certificering is. Stienen: ‘Duidelijkheid is het sleutelwoord bij deze certificering, zowel voor de leverancier als voor het garagebedrijf. Beide partijen weten waar ze aan toe zijn. En we hebben het zo ingericht dat zowel BOVAG als de softwareleveranciers goed kunnen monitoren waar zich eventuele problemen voordoen en op welk gebied nieuwe wensen ontstaan. Gebruikers kunnen namelijk op een speciale pagina van de ledensite hun opmerkingen en wensen kwijt.’

Op de website van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, www.autobedrijf.nl/garagesoftware, kunnen leveranciers en leden de laatste stand van zaken op het gebied van garagesoftware bekijken en het Programma van Eisen voor de certificering inzien.

Deze pagina delen