BOVAG en RAI Vereniging: 'Behoud subsidie Het Nieuwe Rijden in 2014'

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft GroenLinks Kamerlid van Tongeren opgeroepen om ook in 2014 subsidie voor het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) te verstrekken. Een oproep die door RAI Vereniging en BOVAG van harte wordt ondersteund.

Haar amendement roept op HNR óók na de huidige programmaperiode voort te zetten. HNR voortzetten is van bijzonder groot belang omdat HNR tot op dit moment:

  • Het enige programma is dat focust op rijgedrag en een brug slaat tussen zuinige technieken en energiezuinig rijgedrag
  • Het gat tussen norm- en praktijkverbruik aanzienlijk verkleint en daarmee positief bijdraagt aan de huidige discussie daaromtrent
  • CO2-uitstoot aantoonbaar (10-20%) reduceert
  • Geluidshinder door wegverkeer effectief reduceert
  • Bijdraagt aan verdere verbetering van luchtkwaliteit
  • Zorgt voor een veiliger weggedrag waardoor aantoonbaar minder schades voorkomen

Om dit succes vast te houden en verder uit te bouwen is voortzetting van het programma HNR belangrijk. HNR wordt uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) dat door beide brancheorganisaties is opgericht om aanjager te zijn van duurzaamheid richting de professionals in de mobiliteitsbranche. IvDM, RAI Vereniging en BOVAG gaan ervan uit dat de meerderheid van de automobilisten Het Nieuwe Rijden gaat toepassen voor 2020.

In de voorbije decennia heeft de automotivesector vele miljarden euro’s geïnvesteerd in technieken die auto’s schoner en zuiniger maken. Deze investeringen hebben duidelijk effect gehad. Hierbij moet opgemerkt worden dat investeringen alleen niet volledig helpen. Immers: een zuinige techniek wordt alleen optimaal zuinig wanneer deze op de juiste manier wordt ingezet. Om die reden is HNR ontwikkeld. Het programma heeft tot doel om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag met als belangrijk streven om 1 megaton CO2 te besparen. HNR heeft effect op het complete wagenpark, van oud tot nieuw. Voortzetting van HNR is dan ook zeer gewenst in het kader van eerder uitgesproken ambities om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verlagen en de afspraken die daartoe gemaakt zijn in het SER akkoord.

Deze pagina delen