BOVAG naar rechter om zeggenschap premieverdeling pensioen

Werkgeversorganisatie BOVAG spant een kort geding aan tegen Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). BOVAG wil zeggenschap over de premieverdeling van de pensioenen van de 75.000 medewerkers in de motorvoertuigen- en tweewielersector. Over die zeggenschap praat BOVAG al geruime tijd met vakbonden en PMT. In de cao-onderhandelingen met vakbonden wordt echter geen vooruitgang geboekt en de gesprekken met PMT blijken niet vruchtbaar, daarom vraagt BOVAG de rechter nu om een uitspraak.

BOVAG kreeg eind 2009 een eigen cao, de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT, in de volksmond “BOVAG-cao”). De pensioenen van de 75.000 medewerkers van onder meer auto-, fiets- en caravanbedrijven bleven bij PMT (Pensioenfonds Metaal & Techniek). PMT voert voor meerdere branches de pensioenen uit. In de structuur die PMT hanteert, ligt de zeggenschap over de inhoud van de pensioenregeling – inclusief de premieverdeling – alleen bij de branche Metaal en Techniek (M&T). Dat is een onwenselijke situatie geworden nu de BOVAG-branches- een eigen cao hebben. Met het kort geding wil BOVAG bevestigd krijgen dat zij voor haar eigen branches, verenigd in de BOVAG-cao, zeggenschap heeft over de pensioenpremieverdeling.

Afspraken
Het gevolg van de huidige structuur bij PMT is dat als in de cao M&T afspraken worden gemaakt over de pensioenpremieverdeling, vakbonden en PMT ervan uitgaan dat die ook gelden voor de BOVAG-branches. Dat heeft ongewenste en oneerlijke effecten. Zo is een in januari 2014 gewijzigde pensioen premieverdeling in de cao M&T door PMT overgenomen in haar reglement. In de cao M&T maakte die gewijzigde premieverdeling onderdeel uit van een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden. Met de vakbonden heeft BOVAG destijds in de BOVAG-cao afgesproken dat bij zo’n verschuiving van pensioenpremies bij PMT, een verrekening in de eigen BOVAG-cao zou plaats vinden. De vakbonden zijn de afspraak over die eerder toegezegde verrekening echter niet nagekomen. Als gevolg daarvan zijn de werkgevers in de BOVAG-branches de oude pensioenpremieverdeling blijven hanteren omdat er geen cao afspraak is gemaakt over een andere verdeling en om een dubbele stijging van loonkosten te voorkomen De verschuiving van de pensioenpremie van werknemer naar werkgever betekent namelijk 1,6 tot 1,9% stijging van de loonkosten.
BOVAG heeft in oktober met vakbonden onderhandeld over een nieuwe BOVAG-cao (MvT) en geprobeerd het verschil van inzicht over de pensioenpremieverdeling daar op te lossen. Vakbonden wensen over de verdeling van de pensioenpremie echter geen afspraken te maken. Zij verwijzen naar het pensioenakkoord in de branche M&T en de nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2015 komt bij PMT. In de cao-onderhandelingen zit geen schot en een vervolgafspraak is niet gemaakt.

Kort geding
Omdat BOVAG en PMT het niet eens worden, ziet het hoofdbestuur van BOVAG geen andere mogelijkheid dan het aanspannen van een kort geding tegen PMT. Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter BOVAG: “Er moet snel duidelijkheid komen, voor onze leden en voor hun medewerkers. Wij vinden het niet meer dan normaal dat wij gaan over onze eigen pensioenpremieverdeling. Ten eerste brengen we met elkaar, als branche, elke dag ongeveer een miljoen euro aan pensioenpremie op bij PMT. Maar belangrijker nog: de pensioenpremieverdeling heeft effect op de loonruimte bij onze leden en is daarmee onderdeel van de afspraken die wij rechtstreeks maken met vakbonden. Dan is het toch heel gek dat je niks over die premieverdeling te zeggen hebt. Het kan niet zo zijn dat aan een andere cao-tafel afspraken gemaakt worden over √≥nze cao. Het is alsof de mensen van de fitnessclub bepalen, hoe hoog jouw contributie aan de voetbalclub moet zijn.”

Deze pagina delen