Branchepartijen roepen Wiebes op meer fiscale ruimte voor bedrijfsfiets te creëren

In een vandaag verzonden brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën roepen BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en RAI Vereniging op om meer fiscale ruimte te creëren voor de fiets in het woon-werkverkeer.

Aanleiding voor deze brief is de verplichte en volledige invoering van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Bij genoemde partijen is ‘zorg’ ontstaan over de positie van de fiets in het woon-werkverkeer die positief gestimuleerd werd door het succesvolle bedrijfsfietsenplan. De invoering van de WKR zorgt ervoor dat onder andere het bedrijfsfietsenplan, tezamen met andere gerichte vrijstellingsregelingen dreigt te verdwijnen.

Alle aan medewerkers ter beschikking gestelde middelen moeten binnen de WKR gaan concurreren om dezelfde ‘vrije ruimte’ – een beperkt percentage (1,2%) van de totale loonsom. Een gezond en schoon vervoersmiddel als de fiets moet gaan concurreren met o.a. het kerstpakket en de zomerborrel. Mobiele telefoons, tablets en gereedschappen hoeven niet te concurreren, zij zijn in het meest recente voorstel wel vrijgesteld. Alleen al vanwege schone, stille en gezonde mobiliteit zou fietsen (ook) fiscaal gestimuleerd moeten worden. Het bedrijfsfietsenplan heeft uitgewezen hoe succesvol zo’n stimulering is.

Overigens is het niet alleen het uitkleden van de WKR die zakelijk fietsgebruik in de weg staat. Er is namelijk ook sprake van andere beknellende wetgeving. Sinds enige jaren biedt de markt een nieuw leaseconcept aan: de leasefiets. Hiermee wordt invulling gegeven aan een onderdeel van de Green Deal Fietsen die de overheid met de markt heeft gesloten, namelijk het ontwikkelen van fietsleaseconcepten. Nu blijkt dat het privégebruik van de leasefiets in de ‘Wet op de loonbelasting 1964’ aangemerkt wordt als ‘loon in natura’ en daardoor belast wordt en/of op het budget van de werkkostenregeling drukt. Daarnaast is het zo dat de leasefiets vanaf de eerste kilometer privégebruik belast wordt, terwijl voor de auto een vrijstelling tot 500 km per jaar geldt. De leasefiets wordt hiermee onevenredig zwaar en maximaal belast ten opzichte van auto's en andere ter beschikking gestelde middelen zoals mobiele telefoons.

BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en RAI Vereniging roepen de staatssecretaris daarom dringend op om binnen het fiscale regime van de WKR een vrijstelling voor de (bedrijfs-)fiets te creëren. Daarnaast wordt met klem gevraagd om in de ‘Wet op de loonbelasting 1964’ een ondergrens voor zakelijk gebruik van de leasefiets (vergelijkbaar met de mobiele telefoon en PC) op te nemen, waarbij geldt dat vanaf deze ondergrens het privégebruik op nihil gewaardeerd wordt. Op die manier krijgt een duurzame en gezonde mobiliteitsoplossing die gehoor geeft aan eerder gemaakte afspraken met de overheid een eerlijke kans.

Deze pagina delen