Mobiliteit in Cijfers Auto's 2014/2015 uitgebreid met cijfers over duurzaamheid en milieu

Dit jaar is Mobiliteit in Cijfers Auto’s uitgebreid met een aantal tabellen uit de Duurzaamheidsmonitor Mobiliteit. De Duurzaamheidsmonitor is hiermee als aparte uitgave komen te vervallen.

De ‘groene pagina’s’ van Mobiliteit in Cijfers laten onder meer zien dat de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx (stikstofdioxide) en CO (koolmonoxide), door het wegverkeer de afgelopen twee decennia spectaculair is afgenomen. Voor de uitstoot van NOx bedroeg de afname ruim 64%, voor de uitstoot van CO bedroeg de afname bijna 59%. Dat is vooral te danken aan de enorme vooruitgang die de auto-industrie heeft geboekt in de ontwikkeling en toepassing van innovatieve emissie en reducerende technologie├źn.

Mobiliteit in Cijfers, een uitgave van de Stichting BOVAG-RAI, is h├ęt complete cijfermatige naslagwerk van de automobiliteit. De publicatie geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personenauto’s en bedrijfsauto’s, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoersmiddelen.

Duurzaamheid
Op een kortere termijn bezien, is zeer opvallend dat de CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenauto’s tussen 2007 en 2013 fors is afgenomen. Met een gemiddelde van 109 gram CO2/km is het Nederlandse wagenpark inmiddels met ruime voorsprong Europees koploper. Dat is overigens geen positie om trots op te zijn. De fiscale behandeling van de auto in ons land heeft geleid tot enorme marktverstoringen. Een punt dat standaard meegenomen wordt in de onderhandelingen met de betrokken ministeries die BOVAG en RAI Vereniging regelmatig voeren.

Mobiliteit in Cijfers bestaat uit twee uitgaven: de editie ‘Auto’s’ en de editie 'Tweewielers'. Tweewielers verschijnt eind oktober en brengt de markt voor, fietsen, brom-, snor- en motorfietsen in kaart.

U kunt Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2014/2015 online raadplegen en downloaden als PDF op www.bovag.nl/over-bovag/mobiliteit-in-cijfers

Deze pagina delen