Peter Niesink volgt Koos Burgman op als algemeen directeur

Na twintig jaar leiding gegeven te hebben aan de BOVAG-organisatie in Bunnik doet Koos Burgman een stap terug. Zijn functie van algemeen directeur wordt op 1 oktober overgenomen door Peter Niesink, die augustus 2012 aantrad als directeur verenigingszaken bij BOVAG. Koos Burgman blijft verbonden aan BOVAG als directeur externe betrekkingen.

Peter Niesink is bijna twee jaar geleden bij BOVAG binnengehaald met de opdracht BOVAG te vernieuwen, als vereniging, als organisatie en ook qua koers en tone of voice. Het fundament voor de renovatie is gelegd en daar wordt nu volop op doorgebouwd. Er is, samen met leden, een nieuwe visie geformuleerd, de werkorganisatie in Bunnik is hervormd en de bestuurlijke structuur is gemoderniseerd waardoor meer leden betrokken worden bij het bepalen van de strategische koers. Bovendien klimt BOVAG meer dan ooit op de b├╝hne met heldere, waar nodig scherpe, voor leden goed herkenbare boodschappen.

Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van BOVAG: “Er staat dus een sterke, slagvaardige brancheorganisatie, die klaar is om de komende jaren de belangen te behartigen van 10.000 mobiliteitsondernemers in een snel veranderende wereld. Maar ook een brancheorganisatie die weer meer werk maakt van de ondernemersvereniging, die BOVAG evenzeer is. Peter Niesink heeft als architect en aanjager van dit proces goed werk geleverd. De organisatie is gereviseerd en opnieuw uitgelijnd. En we staan in een hogere versnelling. Dat brengt nieuw elan in de vereniging en in de werkorganisatie in Bunnik.”

Koos Burgman: “Nu we aan het begin van een nieuwe toekomst staan, is het tijd voor mij om plaats te maken. Met Peter Niesink aan het roer kan BOVAG met volle kracht vooruit. En doen waar BOVAG heel goed in is: belangen behartigen, zorgen voor een goed ondernemersklimaat en met behulp van investeringen het BOVAG-merk versterken, om consumenten te verbinden aan dat netwerk van tienduizend BOVAG-ondernemers.”

Met het aantreden van Peter Niesink als algemeen directeur, concentreert Koos Burgman zijn aandacht op externe betrekkingen. Als directeur externe betrekkingen blijft hij zijn grote netwerk en expertise op het gebied van lobby en belangenbehartiging inzetten voor de BOVAG-leden. Iets waarvoor hij recentelijk nog geroemd werd door Autoweek, dat hem verkoos tot meest invloedrijke man in de autobranche. Hij zal fungeren als coach en raadgever van de mensen die zich bij BOVAG bezighouden met public affairs en belangenbehartiging. Dat houdt in dat Burgman meer op de achtergrond gaat opereren. De rol op de voorgrond wordt overgenomen door bondsvoorzitter Bertho Eckhardt.

Peter Niesink: “Ik heb veel zin in deze klus. Ik heb BOVAG leren kennen als een dynamische en interessante club van ondernemers die terecht hoge verwachtingen hebben van BOVAG. De organisatie in Bunnik barst van de betrokken medewerkers. We staan voor grote uitdagingen, want onze leden vragen om hulp en steun van hun brancheorganisatie, nu de markt zo onder druk staat en leden te maken hebben met kritische consumenten. Het is onze taak de BOVAG-leden te ondersteunen in de continu veranderende wereld, door hen te inspireren met goede voorbeelden, door nieuwe business cases aan te reiken en door hen meer met elkaar in contact te brengen, zodat ondernemers samen kunnen werken en een netwerk vormen om de consument op maat te bedienen. Wij hebben daarvoor nu al diverse projecten in gang gezet, zoals een multimediale merkcampagne, het verscherpen van lidmaatschapseisen, steviger lobbybeleid – met een eigen BOVAG-geluid, en het BOVAG Innovatielab. Via die projecten vernieuwen we de diverse facetten van BOVAG, om onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn. In mijn nieuwe functie zal ik mij richten op het uitvoeren van deze en volgende projecten, met als doel het verder vernieuwen van BOVAG en het versterken van het netwerk van BOVAG.”

Deze pagina delen