Principeakkoord over cao voor tankstations en autowasbedrijven

Belangenbehartigers BOVAG en BETA hebben vandaag namens de tankstations en autowasbedrijven een principeakkoord bereikt met vakbonden over een nieuwe cao met een looptijd van 24 maanden. Gedurende de eerste 11 maanden kent de cao geen structurele loonsverhoging en het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft onveranderd. Indien de effecten van de verhoogde brandstofaccijns daartoe aanleiding geven, gaan de partijen in gesprek over een gezamenlijk plan voor getroffen tankstations.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2013 en loopt tot 1 november 2015, met structurele loonsverhogingen van 0,75 procent per 1 oktober 2014, 1 procent per 1 april 2015 en 0,25 procent per 1 mei 2015. De laatste loonsverhoging onder de oude cao was in september 2013. BOVAG en BETA vinden de nieuwe afspraken evenwichtig en BOVAG-onderhandelaar Maurice van Kleef onderstreept het belang van een langere looptijd in deze turbulente tijden: “Dat geeft rust op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duidelijkheid over de kosten. Er is rekening gehouden met de stijgende werkgeverslasten ten gevolge van de pensioenpremie verschuiving bij pensioenfonds PMT en de flexibiliteit in aantal arbeidscontracten is behouden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om in de looptijd van de cao de laatste verschillen in tussen de oude BOVAG- en BETA-cao’s te harmoniseren. Bovendien gaan alle partijen opnieuw in gesprek wanneer blijkt dat de accijnsverhogingen desastreus uitpakken en ook gevolgen hebben voor werkgelegenheid.” Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan de betreffende (hoofd)besturen.

Moeilijk jaar
Van Kleef: “We weten allemaal dat 2013 een moeilijk jaar was en 2014 niet beter wordt, mede door de accijnsverhogingen. Daarom is het goed dat we rekening hebben kunnen houden met de stijgende pensioenlasten en dat de gematigde loonsverhogingen later in de looptijd van de cao in drie├źn zijn geknipt.” De stijging van de werkgeverlasten per 1 januari 2014 is het gevolg van een verschuiving van pensioenpremies van werknemers naar werkgevers, naar aanleiding van afspraken in de cao voor metaal en techniek en bij pensioenfonds PMT. De cao voor tankstations en autowasbedrijven volgt de premieontwikkelingen bij pensioenfonds PMT. Voor wat betreft de tijdelijke arbeidscontracten ligt er momenteel een wetsvoorstel om dat aantal te beperken, maar in de nieuwe cao kan naar verwachting optimaal gebruik worden gemaakt van het overgangsrecht in de komende wet. Daarnaast is afgesproken dat BOVAG, BETA en bonden met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop de branche met de wetswijziging kan en wenst om te gaan.

Deze pagina delen