Succesvolle samenwerking tussen BOVAG autoverhuurders en Politie Amsterdam krijgt landelijk vervolg

Om criminele klandizie bij autoverhuurders zoveel mogelijk te voorkomen, wordt sinds twee jaar intensief samengewerkt tussen BOVAG, de aangesloten verhuurbedrijven in Amsterdam en de politie in de hoofdstad. Alle betrokkenen bestempelen de werkwijze als uiterst succesvol en daarom wordt deze aanpak nu stapsgewijs landelijk ingevoerd. Deze intentie hebben BOVAG en de nationale politie uitgesproken op de jaarvergadering van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven op 29 oktober in Bunnik.

Jaren geleden kopten de kranten in Amsterdam dat de autoverhuurbedrijven ruimschoots auto's verhuurden aan het boevengilde. De daardoor ontstane nauwe samenwerking tussen politie, verhuurders en BOVAG krijgt nu landelijk vervolg. Helder werd dat bijna alle autoverhuurbedrijven zich niet eens bewust waren van het feit dat zij het boevengilde regelmatig faciliteerden. Een goed contact tussen een vast aanspreekpunt binnen de Amsterdamse politie en de lokale BOVAG-verhuurbedrijven is de kern van het project en lijkt de sleutel voor succes. De intentie is bekrachtigd door een presentatie van het Amsterdamse project tijdens de jaarvergadering in Bunnik en een begeleidende ferme handdruk tussen Wim Slagter (voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven) en Aart Garssen (politie Oost Nederland).

Te goeder trouw
Voor de politie past deze aandacht in de brede aanpak van ondermijning waar Marjolein Smit namens de Amsterdamse politie en Aart Garssen de kar trekken als het gaat om aandacht voor facilitators van ondermijnende criminaliteit. Natuurlijk zijn er ook bedrijven die bewust en te kwader trouw criminaliteit mogelijk maken. Die verdienen een harde en daadkrachtige aanpak. De Amsterdamse praktijk liet echter zien dat verreweg de meeste verhuurbedrijven te goeder trouw zijn en zich veelal niet eens bewust waren van hun rol. Het nauwe contact en vele presentaties van BOVAG-branchemanager Anton Pluim en Rene Bultstra van de politie Amsterdam hebben het bewustzijn bij verhuurders èn politiemensen enorm verbeterd. De samenwerking met een vaste, vertrouwde contactpersoon bij de politie zorgt voor veel wederzijds begrip en inzicht in werkwijzen. Politie en BOVAG-verhuurders helpen elkaar om criminele klandizie tot een minimum te beperken. Via een vaste contactpersoon bij het korps vindt er regelmatig informeel overleg plaats en wordt onder andere het baliepersoneel geholpen om verhuur aan criminelen te voorkomen.

Geen schijn van kans voor criminelen
Anton Pluim, branchemanager BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven: “Het geheim schuilt juist in de informele aanpak. Er is één contactpersoon bij het korps die zich volledig verdiept in de verhuurbranche, open kaart speelt en daarmee vertrouwen wint. Toen we twee jaar geleden voor het eerst aan tafel zaten, vlogen de verwijten over en weer. Inmiddels is er een hele goede verstandhouding en helpen we elkaar. Mocht bijvoorbeeld een huurauto in beslag zijn genomen, dan kan de verhuurder die volstrekt te goeder trouw heeft gehandeld, via zijn contactpersoon sneller dan eerder gebruikelijk was dat voertuig weer terugkrijgen. Tevens kan er veel sneller gehandeld worden bij verdachte situaties aan de verhuurbalie. Ik durf nu wel te stellen dat zware jongens die bij de BOVAG-verhuurders in Amsterdam een auto willen huren, geen schijn van kans maken. Het is mooi om te constateren dat deze informele samenwerking vruchten afwerpt en dat andere politie-eenheden daarvoor interesse tonen. Absolute voorwaarde voor succes is wel dat er juist géén keiharde afspraken worden gemaakt. Er moet gewoon een goede relatie ontstaan tussen beide partijen.”

Effect buiten
Aart Garssen: “De effectiviteit van deze best practise uit Amsterdam zal zich de komende jaren landelijk moeten laten gelden. Naast de vertrouwde aandacht voor de repressieve kant van politiewerk is dit preventieve project een mooi voorbeeld waar we streven naar zo veel mogelijk effect buiten, in de bestrijding van ondermijning. Ik hoop dat andere integrale landelijke preventieve projecten binnen de aanpak van ondermijning de komende tijd gaan volgen.”

Klik op de foto voor de hoge resolutie afbeelding.
Op de foto v.l.n.r. Aart Garssen (politie Oost Nederland), Rene Bultstra (politie Amsterdam), Wim Slager en Anton Pluim (voorzitter en manager BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven)

Deze pagina delen