Toekomststudie aftersales richting 2025 laat vier scenario's zien

Vanmiddag zijn in Cinemec in Ede de uitkomsten van het door BOVAG en RAI Vereniging uitgevoerde scenario-onderzoek naar de aftermarket gepresenteerd. Het rapport beschrijft vier mogelijke toekomstscenario’s. Waarbij uitdrukkelijk niet wordt gekozen voor één ‘beste’ scenario. De kracht van het onderzoek ligt vooral in identificeren en duiden van de verschillende veranderkrachten waarlangs de aftermarket zich kan ontwikkelen.

BOVAG en RAI Vereniging hebben Jester Strategy opdracht gegeven om de toekomst van de Nederlandse automotive aftersales in kaart te brengen. Het ging daarbij niet om het vinden van de absolute waarheid of om een stellige voorspelling. Het onderzoeksrapport bevat veeleer een inventarisatie van dominante veranderfactoren waarvan de impact en de mate van (on)zekerheid zijn gewogen. De twee meest dominante veranderkrachten zijn in een assenkruis geplaatst waardoor een viertal mogelijke toekomstscenario’s zichtbaar wordt.
Deze scenario’s geven welbewust vier extremen aan, de uiterste hoeken van het speelveld. Zeker is wel dat de situatie in de aftermarket op zijn kop gaat. Maar lang niet zeker is welke kant het op gaat. De vraag is: wie of wat komt bovendrijven? Welke nieuwe toetreders kapen de business? Welke nu reeds aanwezige partij weet zijn businessmodel zodanig te kantelen dat hij of zij overleeft? Het scenariomodel dient uitdrukkelijk als wake-up call: de aftersales gaat veranderen, hou daar rekening mee bij het bepalen van je eigen toekomst! Het rapport beidt, naast de mogelijkhed om te anticiperen op de mogelijke scenario’s, ook strategische overwegingen bij elk van de veertien veranderkrachten.

Het rapport is vanmiddag tijdens een seminar in Ede gepresenteerd en werd toegelicht in aanwezigheid van een driehondertal leden van BOVAG en RAI Vereniging die actief zijn in de aftersales. Na een korte inleiding van twee experts van BOVAG en RAI Vereniging kwamen achtereenvolgens bedrijven van binnen en buiten de branche aan het woord die inhoud gaven aan de scenario’s van de ketenkaper, de innovatieve intermediair, de robuuste retailer en de mobiliteitsmaker.

Rapport aftersales richting 2025

Deze pagina delen