Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Cao
BOVAG huis garantie

BOVAG WERKGEVERSZAKEN

BOVAG is naast een brancheorganisatie die ruim 8.000 ondernemers (met bijna 100.000 werknemers in de totale sector) binnen de mobiliteitsbranche vertegenwoordigt, ook een werkgeversorganisatie binnen deze branche. De afdeling BOVAG Werkgeverszaken behartigt namens de leden de belangen op het gebied van alles omtrent werkgeverszaken. Onderwerpen als arbeidsvoorwaardenbeleid, pensioenen, arbeidsomstandigheden en onderwijs staan centraal voor de afdeling Werkgeverszaken. Het doel is om tegen aanvaardbare kosten een aantrekkelijke sector te zijn voor vakbekwaam personeel.

BOVAG sluit sinds begin 2010 twee zelfstandige cao's af met vakbonden: de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en de cao Tankstations en Wasbedrijven.

Cao motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf

BOVAG sluit als werkgeversvereniging namens haar leden de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (cao MvT) af. Deze cao bevat een aantal minimale afspraken die voor iedereen van toepassing zijn. De cao is ook algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat iedereen - ook niet BOVAG-leden - zich minimaal moeten houden aan de bepalingen die in de cao staan. De huidige cao loopt tot en met 31 oktober 2023. BOVAG onderhandelt in dit proces met vakbonden: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. U kunt onderaan de pagina de cao-tekst nalezen.

CAO TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN

BOVAG sluit als werkgeversvereniging namens haar leden de cao voor Tankstations en Wasbedrijven (cao T&W) af. Deze cao bevat een aantal minimale afspraken die op alle werknemers die werkzaam zijn bij tankstations en wasbedrijven van toepassing zijn. De cao is ook algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat alle tankstations en wasbedrijven (ook niet BOVAG-leden) zich minimaal moeten houden aan de bepalingen die in de cao staan. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2023. BOVAG werkt in de cao-onderhandelingen nauw samen met werkgeversorganisatie BETA. Er wordt onderhandeld in dit proces met vakbonden: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, LBV en De Unie. U kunt onderaan de pagina de cao-tekst nalezen.

CAO CARROSSERIEBEDRIJF

De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de stichting Vakraad Metaal en Techniek sluiten de cao carrosseriebedrijf af. BOVAG is niet betrokken geweest bij de onderhandelingen en totstandkoming van de huidige cao, lopend tot en met 31 maart 2024. FOCWA is dat wel. Na de fusie van BOVAG en FOCWA, per 31 maart 2023, is BOVAG betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe cao. De (huidige) cao carrosseriebedrijf bevat een aantal minimale afspraken die voor iedereen van toepassing zijn. De cao is algemeen verbindend verklaard en geldt daarom ook voor BOVAG-leden. U kunt onderaan de pagina de cao-tekst nalezen.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.