Bovag logo
 1. HOME
 2. >
 3. Elena

WAT IS ELENA?

De bij BOVAG aangesloten bedrijven maken gebruik van een landelijk waarschuwingssysteem ('Elena'), waarmee ze elkaar informeren over klanten die zich eerder niet aan een huur- of proefritcontract hebben gehouden. De opname van de gegevens staat vermeld in artikel 19 van de algemene huurvoorwaarden. De registratie in het centrale systeem wordt automatisch per brief en e-mail gemeld aan de betreffende personen of bedrijven. Elena voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

REDEN VAN REGISTRATIE

Een huurder kan worden geregistreerd indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. Diefstal/verduistering van het voertuig door de huurder/proefritmaker;
 2. Het plegen van strafbare feiten met het voertuig waarvan aangifte wordt gedaan (diefstal, smokkel, etc.);
 3. Buitengebruikstelling van het voertuig;
 4. Het niet betalen van openstaande rekeningen voor een bedrag hoger dan € 50 of het bedrag verschuldigd per dag voor de betreffende voertuig wegens o.a. een niet-betaalde opgelopen bekeuring, niet-betalen van de huursom, niet-betalen van reparatiekosten;
 5. Opzettelijk (WA-)schade toebrengen aan het voertuig;
 6. Het meer dan 48 uur te laat terugbrengen van het voertuig zonder dat daarvoor door de huurder een aannemelijke oorzaak gebaseerd op overmacht wordt aangedragen;
 7. Het voertuig bevindt zich op het afgesproken moment van inleveren verder dan 400 km van de plaats waar de auto of motor ingeleverd moet worden en de betreffende verhuurder verkeert in de gerechtvaardigde veronderstelling dat dit niet te wijten is aan overmacht van de huurder/proefritmaker;
 8. Buitensporig gewelddadig gedrag jegens medewerkers van bij BOVAG aangesloten bedrijven of waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 9. Buitensporig gewelddadig gedrag resulterend in schade hoger dan € 50 aan bedrijfspand of bedrijfsmiddelen van bij BOVAG aangesloten bedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 10. Het opgeven van een valse identiteit;
 11. Het opgeven van een vals adres waardoor de huurder/proefritmaker niet traceerbaar is.

* voertuig: huurvoertuig of voertuig dat voor een proefrit wordt meegegeven.
* huur kan zowel tegen betaling als om niet geschieden.

Bovenstaande gedragingen en/of omstandigheden genoemd onder 5, 9 , 10 en 11 kunnen niet alleen van toepassing zijn op huurders/proefritmakers van voertuigen van leden van BOVAG, maar ook op potentiële huurders/proefritmakers.

PROTOCOL ELENA

Het protocol Elena kunt u hier downloaden.

REGISTRATIE EN AVG-RECHTEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent u de volgende rechten inzake de geregistreerde gegevens toe:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht op verwijdering;
 • recht op kennisgeving inzake rectificatie en verwijdering;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en
 • recht op bezwaar.

Wilt u een beroep doen op een van deze rechten, ga dan naar avgrechten.elena.nl.

Uiteraard kunt u een geschil ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of aan de rechter.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.