Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Info
  4. >
  5. Auto
  6. >
  7. Klacht over een BOVAG autobedrijf

Klacht over een BOVAG-autobedrijf

Terug

Heb je een klacht over een BOVAG-autobedrijf en kom je er samen met de ondernemer niet uit? Dan helpen we je graag om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Dat doen we geheel onafhankelijk, gratis en volgens de geldende voorwaarden. Met onze handige tool geef je snel en eenvoudig jouw klacht door. Vul de gevraagde informatie in en verstuur jouw klacht. Eén van onze medewerkers neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om alles door te nemen. Naar BOVAG Hulp bij klachten.

Heb je vragen over het invullen van de tool of over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op via hulpbijklachten@bovag.nl.

Vragen en antwoorden over BOVAG hulp bij klachten

Wat is BOVAG?
BOVAG is een keurmerk voor bedrijven zoals fietsenwinkels, autobedrijven, caravanbedrijven en nog een boel meer. BOVAG zorgt dat alleen de betere bedrijven de naam en het keurmerk BOVAG mogen gebruiken. Zodat hun klanten kunnen rekenen op vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit. BOVAG staat daarvoor in. Daarnaast behartigt BOVAG de belangen van die ondernemers en hun klanten, onder meer in Den Haag en Brussel.

Wat is BOVAG Hulp bij Klachten?
Het kan helaas voorkomen dat er tussen een klant en een BOVAG-bedrijf onenigheid ontstaat. Als een klant er dan met het BOVAG-bedrijf zelf niet uitkomt, kan die klant zich wenden tot BOVAG Hulp bij Klachten. De bemiddelaars van BOVAG proberen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden zodat een juridische procedure of het inschakelen van de rechtsbijstandsverzekeraar niet noodzakelijk is. BOVAG is er daarbij niet op uit om een van de partijen gelijk te geven of een oordeel te vellen, maar om tot een redelijke oplossing te komen en gedoe en kosten te vermijden.

Hoe gaat bemiddelen in zijn werk?
Na ontvangst van een verzoek tot hulp bij een klacht, bekijkt een bemiddelaar van BOVAG het verzoek en vraagt zonodig om aanvullende informatie. Daarna benadert hij of zij het BOVAG-bedrijf om diens kant van het verhaal te horen. De bemiddelaar vraagt dan ook of het bedrijf een voorstel wil doen om tot een oplossing te komen. Vervolgens neemt de bemiddelaar weer contact op met de klant met de klacht om de mogelijke oplossingen door te spreken. De klant bepaalt altijd zelf welke optie hem of haar het beste past.

In de gesprekken met de bemiddelaar worden alle relevante punten besproken. Denk daarbij aan de BOVAG-voorwaarden, ondertekende koopovereenkomst, de wettelijke regels en BOVAG-garantievoorwaarden, voor zover die van toepassing zijn. Bij een geschil is het prettig als de eerder gemaakte afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Daarom is het belangrijk dat de klant alle documenten aan BOVAG stuurt. Dat kan ook nog in de loop van het bemiddelingsproces. Vooraf kun je zelf bepaalde privacy gevoelige stukken tekst afplakken of zwart maken. De documenten worden namelijk gedeeld met de ondernemer, want dat is nodig om goed te kunnen bemiddelen. Het dossiernummer staat in elke e-mail van BOVAG vermeld.

Tijdens het bemiddelingstraject kan de expertise van een onafhankelijk expert nodig zijn. Bijvoorbeeld als er iets stuk is gegaan, of als er een verschil van inzicht is over de wijze waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd. De onafhankelijke deskundige voert dan een onderzoek uit en maakt een rapport op. Als blijkt dat een dergelijk rapport noodzakelijk is dan wordt dit vooraf met beide partijen besproken en worden hierover afspraken gemaakt.

De bemiddelaar houdt gedurende het hele traject contact met de klant. Dit contact kan zowel telefonisch als per e-mail zijn.

Wat als we er niet uitkomen?
Als het bemiddelingstraject niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan de ontevreden klant het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, of aan een rechter. Voor meer informatie over een procedure bij de Geschillencommissie verwijzen we je door naar www.sgc.nl. Voorleggen aan de rechter kan het beste via de rechtsbijstand of met hulp van een juridisch adviseur of advocaat. In verreweg de meeste gevallen is dat echter niet nodig en weet BOVAG Hulp bij Klachten tot een redelijke oplossing te komen.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.