Gepubliceerd op 20-1-2015

Afzetdaling diesel en LPG nog groter dan voorzien

Brancheverenigingen BOVAG en BETA concluderen uit de meest recente CBS-cijfers dat gevolgen van de LPG- en dieselaccijnsverhoging van 1 januari vorig jaar nog desastreuzer uitpakken dan eerst gedacht. Waar halverwege vorig jaar nog werd voorzien dat de Nederlandse tankstations in heel 2014 zo’n 510 miljoen liter diesel en 100 miljoen liter LPG minder zouden verkopen, blijkt nu dat het verlies oploopt tot ruim 578 miljoen liter diesel (min 8 procent) en 117 miljoen liter LPG (min 23 procent).

De accijns op diesel werd 1 januari 2014 met 3 cent (exclusief btw en inflatiecorrectie) verhoogd en op LPG met 7 cent. Daardoor werden deze brandstoffen duurder dan in omringende landen. Vele automobilisten, maar vooral transporteurs, tanken daardoor niet meer in Nederland.

Forse verliezen in Nederland
De laatst bekende cijfers van het CBS tonen aan dat er voor het wegverkeer in de eerste tien maanden van 2014 landelijk al 453 miljoen liter diesel en 96 miljoen liter minder LPG werd getankt dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Alleen in januari noteerde de dieselverkoop volgens het CBS nog een plus, daarna liepen de verliezen maand op maand fors op. Afgelopen augustus bleek zelfs de slechtste maand voor dieselverkoop sinds het begin van de CBS-metingen in het jaar 2000, terwijl er juist economische groei en toenemende export werd gerapporteerd. Over de eerste drie kwartalen meldde het CBS eerder al dat de verkoop van diesel in buurlanden juist wél toenam (zie de onderstaande grafiek).

Nijpende situatie grensstreek
De situatie voor vele pomphouders in de grensstreek is inmiddels nijpend; zij ondervinden buitenproportionele negatieve effecten door het uitwijkgedrag van klanten. In de eerste maanden van 2014 noteerden tankstations langs de Duitse of Belgische grens al verliezen van gemiddeld 30 procent op de dieselafzet, met uitschieters tot 70 en 80 procent. Omdat benzine al sinds jaar en dag fors zwaarder wordt belast in Nederland dan in de buurlanden, waren LPG en vooral diesel de enige concurrentiemogelijkheid voor deze tankstations. Door de accijnsverhoging heeft de overheid het ondernemen echter onmogelijk gemaakt, waardoor vele pomphouders nu interen op hun eigen vermogen, personeel ontslaan, ombouwen naar een onbemand station, openingstijden aanpassen of de zaak moeten sluiten.

Begrote accijnsinkomsten niet gehaald
Berekeningen van BOVAG en BETA -en zelfs de ramingen tijdens Prinsjesdag- tonen aan dat het kabinet de begrote 280 miljoen euro extra accijnsinkomsten op LPG en diesel in 2014 ten opzichte van 2013 bij lange na niet heeft gehaald.

Op 20 januari diende in Den Haag een kort geding tegen de Staat, aangespannen door de Stichting Accijnsclaim Pomphouders en twee pomphouders uit de grensstreek, inzake de rechtmatigheid van de accijnsverhogingen. De uitspraak van de rechter vindt plaats op 3 februari.

>> Download: ontwikkeling gemiddelde pompprijzen in Nederland, België en Duitsland, periode 2012-2014

Deze pagina delen