Gepubliceerd op 13-4-2016

Battle for data: BOVAG stelt keuzevrijheid klant centraal

Wat BOVAG betreft heeft de klant de regie over de toegang tot de data die hun met internet verbonden auto genereert. Die internetverbinding opent ongekende mogelijkheden om die klant te laten genieten van zorgeloze mobiliteit op maat – de missie van BOVAG-leden. Op voorwaarde dat de privacy gewaarborgd wordt.

De klant centraal stellen betekent dat met behulp van de huidige techniek (internet of things en data) de klant informatie en service wordt verstrekt die het autorijden zorgelozer maakt. Dat kan door informatie en service die ervoor zorgen dat de auto in goede conditie blijft, door informatie over de snelste en goedkoopste verplaatsing en door informatie over aankoop / verkoop.

Privacy
Bij het verzamelen, verrijken en delen van informatie gaat het eerst en vooral om het bieden van keuzevrijheid, het recht dat de data op plek(ken) belandt die je als klant wens). Daar hoort een belangrijke randvoorwaarde bij: het waarborgen van de privacy: de plicht om te borgen dat (persoonsgevoelige) data niet op plekken belandt waar je als klant niet voor gekozen hebt.

Standpunt
BOVAG is van mening dat de klant de regie dient te hebben over de toegang tot de verschillende data uit zijn connected car, zowel voor data die te herleiden zijn tot een persoon, als tot de auto. Dat betekent dat voor hem invulling moet worden gegeven aan de volgende begrippen:

  1. Transparantie: duidelijkheid over welke data worden gegenereerd, waar de data naartoe gaan en waarvoor de data worden gebruikt.
  2. Opt-out: de mogelijkheid voor de klant om bepaalde datastromen af te sluiten.
  3. Opt-in: de mogelijkheid voor de klant om bepaalde datastromen toe te voegen.
Het standpunt van BOVAG rondom big data en de drie begrippen zijn uitgewerkt in een notitie.


 

Deze pagina delen