Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. ANWB en BOVAG samen door als gesprekspartner rijscholenbranche

ANWB en BOVAG samen door als gesprekspartner rijscholenbranche

BOVAG en ANWB treden vooralsnog niet toe tot de koepel van rijschoolorganisaties in oprichting. Aan deze koepel wordt al een jaar gewerkt door BOVAG, ANWB en vijf andere organisaties. Echter, ANWB en BOVAG kunnen zich niet vinden in de voorgestelde werkwijze en besluitvorming van de koepel en missen kwaliteitseisen voor aangesloten organisaties en hun leden. ANWB en BOVAG blijven inzetten op een zo breed mogelijke koepel die de kwaliteit en professionaliteit in de sector verder kan opkrikken. Liefst met frisse blik en onafhankelijke bestuurders. Vooralsnog lijkt dat niet mogelijk. Tot het moment dat dat wél lukt, trekken ANWB en BOVAG samen op als professionele en onafhankelijke gesprekspartner voor externe partijen als CBR en ministeries.

Ruim een jaar geleden startten diverse belangenbehartigers in de rijscholenbranche een samenwerking. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had namelijk de wens om het aantal partijen waarmee wordt overlegd over de rijscholenbranche, te verminderen. In de afgelopen maanden is door zeven organisaties, waaronder ANWB en BOVAG, intensief overlegd over de opzet van een koepel. Echter de nu voorliggende concept-statuten van deze koepel, de inadequate verslaglegging en de gemankeerde uitwerking van gemaakte afspraken zijn van dien aard, dat we nog niet kunnen spreken van een professionele organisatie. En dat is wel wat ANWB en BOVAG nastreven. Per brief van 19 juli hebben BOVAG en ANWB nogmaals aan de ad interim-voorzitter van de koepel i.o. Jos Vaessen gevraagd om een aantal basale hygiëne-voorwaarden en kwaliteitseisen in de statuten op te nemen, die passen bij een professionele belangenbehartigingsorganisatie. Denk daarbij aan:

  • de benoeming van een onafhankelijk voorzitter en secretaris;
  • goede afspraken over besluitvorming;
  • minimale kwaliteitseisen aan de organisaties in koepel en aan hun leden;
  • een vooraf te bepalen budget van de koepel, zodat financiën in elk geval geen bron van dispuut hoeven te zijn.

De vijf andere organisaties hebben in een vergadering op 26 juli de voorwaarden en wensen van BOVAG en ANWB van de hand gewezen. ANWB en BOVAG hebben daarop besloten vooralsnog niet deel te nemen aan de koepel i.o.

Doordat ANWB | ARO en BOVAG samen optrekken, is het aantal aanspreekpunten voor ministerie en cbr in deze branche voor nu niettemin beperkt tot twee partijen. Samen zullen BOVAG en ANWB zich in de toekomst hard blijven maken voor de belangen van hun achterban en voor de noodzakelijke kwaliteitssprong en verdere professionalisering van de sector.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.