Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. Backorders houden dealerrendement op de been

Backorders houden dealerrendement op de been

Nettowinst per dealer gemiddeld 1,75 procent in eerste helft 2023

Uit de BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers blijkt dat het gemiddelde nettoresultaat per dealervestiging in de eerste helft van dit jaar 1,75 procent bedroeg, tegen exact 2 procent in het eerste halfjaar van 2022. Het rendement was voornamelijk te danken aan de grote aantallen afleveringen van nieuwe auto’s die al eerder waren besteld. De marges staan echter flink onder druk en een ‘perfect storm’ lijkt ondanks de rooskleurige omzetcijfers aanstaande.

De gemiddelde omzet per vestiging nam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met bijna 1,2 miljoen euro toe, waarvan bijna 1 miljoen is toe te schrijven aan de facturatie van nageleverde nieuwe personenauto’s. Desondanks steeg de gemiddelde nettowinst maar met amper 2.000 euro; onder andere door een forse stijging van de (loon)kosten, hoewel het personeelsbestand per vestiging met 7 procent is afgenomen tot iets meer dan 15 voltijdbanen. Die daling deed zich vooral voor in de FTE’s voor ‘overhead’. Ook de stijgende automatiseringskosten die gepaard gaan met verdere digitalisering en cybersecurity drukken de nettowinst. De omzet uit nieuwe auto’s lag 30 procent hoger, maar de omloopsnelheid nam flink af en het aantal stadagen nam toe. De waarde van de occasionvoorraad steeg met 11 procent, mede door gebruikte EV’s. De verkoop van gebruikte auto’s lijkt inmiddels te stabiliseren met een stijging van 5,7 procent.

Aanpoten in de werkplaats

In de werkplaats was en is het aanpoten, enerzijds door het aanbod en anderzijds door personeelstekorten en verzuim. Het grote aantal afleveringen in de eerste helft van 2023 betekende dat veel auto’s rijklaar moesten worden gemaakt, terwijl het reguliere onderhouds-, reparatie- en garantiewerk zich ook blijft aandienen. Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal monteurs per vestiging met een kleine 3 procent en veel van het werk kan niet (volledig) doorbelast worden, bijvoorbeeld in geval van garantie of overwerk dat meer dan eens noodzakelijk blijkt om klanten te kunnen bedienen. Daardoor daalde de efficiency in de werkplaats en in vergelijking met het eerste kwartaal nam het aantal gefactureerde uren per monteur aanzienlijk af. De prognose voor heel 2023 ligt nu met 1.223 op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De absorptieratio -oftewel de mate waarin de aftersales de algemene kosten van het bedrijf dekt- daalde van 78,1 procent in de eerste helft van 2022 naar 76,6 procent.

Perfect storm

Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, zet zich schrap voor wat komen gaat: “Er lijkt een ‘perfect storm’ in aantocht. De voorraden lopen op en er zijn dus volop koopkansen voor de consument zonder de wachttijden uit het recente verleden. Toch zien we dat de orderintake van nieuwe auto’s achterblijft en dat klanten afwachtend zijn. Er is onduidelijkheid over het fiscale beleid voor EV’s, de rente blijft stijgen en de inflatie is hoog. Steeds meer dealers krijgen bovendien te maken met een agentuurmodel, er zijn heel veel nieuwe concurrenten op komst en de kosten blijven maar stijgen. De betaalbaarheid- en überhaupt het verkrijgen- van krediet is een probleem. Daar komt bij dat de automatiseringskosten flink toenemen, veelal omdat importeurs een keur aan systemen koppelen en uitbreiden, maar ook doordat de personeelskrapte noopt tot digitaliseren.”

De Kroon maakt zich de meeste zorgen over de loonkosten: “Net als in elke branche is het voor autodealers moeilijk om geschikte mensen aan te trekken. De beloningen zijn door die marktomstandigheden al flink omhooggegaan en dat drukt fors op het resultaat van de ondernemingen. De loonstijgingen zijn al in lijn met het inflatieniveau en dan moet de nieuwe CAO nog komen. Tegelijkertijd wordt er veel overgewerkt en die extra kosten kunnen niet doorbelast worden. De intake van nieuwe orders neemt zienderogen af en dat vraagt om verhoogde alertheid, vooral gezien het grote aantal externe factoren.”

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.